» Internet

 • bez omezení přenesených dat
 • rychlý download i upload
 • pro firmy i domácnosti

zakaznicke centrum banner

Internetové připojení pro domácnosti

Tato služba je určena převážně domácnostem, které nechtějí platit navíc za služby, které nevyužijí.

Internetové připojení pro podnikatele

Toto připojení je určeno plátcům DPH, kteří si chtějí dát poplatky za konektivitu do nákladů. Fakturace je prováděna čtvrtletně zálohovou fakturou.
Veškerá fakturace a korespondence s tímto spojená je vedena elektronickou cestou. Zasílání daňových dokladů poštou je možné, ale tato služba je zpoplatněna.

Specifikace služby

 • Technologie 5,4GHz rychlost 25/25 Mbit/s agregace 1:8
 • Technologie optickým/metalickým kabelem rychlost 75/75 Mbit/s agregace 1:8
 • Uvedené rychlosti jsou rychlosti maximální
 • Trvalé připojení k internetu bez časového omezení
 • Bez omezení objemu přenesených dat
 • Připojení je zakončeno ethernet rozhraním s jednou statickou IP adresou
 • Za příplatek je možné poskytnout více veřejných IP adres

Ceník platný od 1.1.2014

Internetové připojení pro domácnosti

ceny včetně DPH
instalaceměsíčně

bez úvazku

cena instalace stanovena
individuálním posouzením
první přípojka cca 3500 Kč 390 Kč
druhá přípojka cca 3500 Kč 195 Kč

úvazek 36 měsíců

první přípojka 1 Kč * 390 Kč
druhá přípojka 1 Kč * 390 Kč

další platby

Zaslání upomínky o zpožděné platbě formou SMSzdarma
Povolení odpojeného účtu pro neplacení v termínu100 Kč

Internetové připojení pro podnikatele

ceny bez DPH
instalaceměsíčně

bez úvazku

cena instalace stanovena
individuálním posouzením
první přípojka cca 3500 Kč 420 Kč
druhá přípojka cca 3500 Kč 210 Kč

úvazek 36 měsíců

první přípojka 1 Kč * 420 Kč
druhá přípojka 1 Kč * 420 Kč

další platby

Zaslání upomínky o zpožděné platbě formou SMSzdarma
Povolení odpojeného účtu pro neplacení v termínu100 Kč
Zasílání daňových dokladů elektronickou poštouzdarma
Zasílání daňových dokladů klasickou poštou50 Kč
* Instalace obsahuje:
 • rádiovou jednotku
 • výložník na stožár či střechu (je-li třeba)
 • až 25m kabelu včetně konektorů
 • napájecí zdroj
 • 2m propojovací kabel (je-li třeba)
 • 2h práce technika včetně dopravy
Instalace neobsahuje práci navíc, tj. servis PC, odvirování, lištování, přívod elektřiny, atd.

Ceník ve formátu PDF